Lomborgpladsen

I 2001 blev Lomborg Produkthandel opkøb af Henriks Produkt. Overtagelsen af virksomheden betøb at Henriks Produkt fik egen genbrugsstation og oplagringsplads til rådighed.

Pladsen som er beliggende i Rom ved Lemvig er på 4000 kvadratmeter og bruges primært til lager- og sorteringsplads.
Her bliver jern, aluminium, bly, kobber og andre dele sorteret ud i hver sin container. Hovedparten af affaldet videresælges til genbrug og omsmeltning hos jernstøberier og valseværker.

Pladsen opfylder de miljømæssige krav om miljøgodkendt kloakering, olieudskiller og sandfang.
En speciel 500 kvadratmeter støbt aflæsseplads gør det muligt, at modtage affald af særlig miljøbelastende beskaffenhed.

Henriks Produkt tilbyder:

Ring for mere information.

Vi kører over hele Danmark.